Zasavska ljudska univerza


Zasavska ljudska univerza je javni zavod in vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju z več kot 55-letno tradicijo.

Izobraževanje odraslih ima pomemben vpliv na dvig izobrazbene strukture prebivalstva in prispeva k večji konkurenčnosti države. Pri uresničevanju vseživljenjskega učenja ima Zasavska ljudska univerza pomembno vlogo, saj z vključitvijo v različne projekte sledi svojemu poslanstvu – širjenju kulture vseživljenjskega učenja v Zasavju. V zadnjem času veliko pozornosti namenja kakovosti svojih storitev in strokovnemu razvoju zaposlenih. Skrb za zadovoljstvo in dobro počutje udeležencev, učiteljev in zaposlenih je naše glavno vodilo.

V preteklosti je bila v ospredju predvsem široka ponudba javno veljavnih izobraževalnih programov, v zadnjih letih pa formalno izobraževanje zamenjujejo neformalni programi in podporne dejavnosti v izobraževanju odraslih. ZLU z vključevanjem v evropske projekte zagotavlja občanom Zasavja dostop vseživljenjskega učenja s pomočjo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije. ZLU ima opredeljeno poslanstvo, vizijo in vrednote ter vpeljan celovit sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti. V delo Zasavske ljudske univerze se letno vključuje od 40 do 50 zunanjih predavateljev, ki so zaposleni po avtorski pogodbi. V programe in podporne dejavnosti pa se vključuje letno preko 2000 ljudi.

Zasavsko ljudsko univerzo (ZLU) so leta 1959 ustanovile vse tri zasavske občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Zavod deluje na dveh lokacijah.
 
Sedež Zasavske ljudske univerze
Trg svobode 11 a
1420 TRBOVLJE
Telefon 03 56 31 190 
Fax 03 56 31 192

Delovni čas
ponedeljek, torek, četrtek: 9.00–11.30 in 12.30–15.00
sreda: 9.00–11.30 in 12.30–17.00
petek: 9.00–12.00

Poletni delovni čas (1. 7.–31. 8.)
ponedeljek, torek, sreda, četrtek: 9.00–11.30 in 12.30–15.00
petek: 9.00–12.00
 

Lokacija Zagorje
Cankarjev trg 4
1410 ZAGORJE
Telefon03 56 55 120
Fax 03 56 55 130

Delovni čas
ponedeljek, torek, sreda, četrtek: 8.00–10.00 in 10.30–16.00
petek: 8.00 - 13.00

Poletni delovni čas (1. 7.–31. 8.)
ponedeljek, torek, sreda, četrtek: 9.00–11.00 in 12.00–15.00
petek: 9.00–12.00
 

Naroči se na novice!


Strinjam se z obdelavo podatkov za namen pošiljanja novic

Vtisi in mnenja

Z ANGLEŠČINO NA POT predavateljica se je zelo trudila pri izbiri posameznih vsebin. krasna pri dajanju spodbude. počutiš se, da ji je resnično v veselje, ker se trudiš in napreduješ, čeprav z malimi koraki.

ZAČETNI TEČAJ ITALIJANŠČINE strokoven, sproščen in predvsem potrpežljiv odnos predavateljice in tudi podpora ostalega osebja pri težavah z učenjem na daljavo.. lušno je bilo.

RAČUNALNIŠKI TEČAJ Svojim znancem in prijateljem bi priporočila izobračevanje pri ZLU in Večgeneracijskem centru Zasavje iz preprostega razloga, predavatelji so strokovno usposobljeni in svoje znanje posredujejo na enostaven način, tako da je nam vsem razumljiva razlaga. Pohvalila bi celotno ekipo VGC Zasavje za odlično pripravljen izobraževani program, sprotno prilagajanje predlogom in potrebam udeležencev programa.